ABOUT ODS

บริษัท โอดีเอส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนภาคพื้นดินให้อากาศยาน และ รวมไปถึงระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับตู้ไฟฟ้า, เครื่องยนต์ทุกชนิด, แบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน ระบบ Ground power units 400 Hz, Precondition Air unit (PCA), Visual Docking Guidance (VDGS) and AMS (Airport Management Systems) สำหรับสนามบินและโรงซ่อมอากาศยาน โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วแม่นยำ

ODS Co., Ltd. is a distributor of Ground Support Equipments in the airport and Airfield Ground Lighting Systems (AGL). which also includes special automatic fire suppression systems for electrical panel, all types of engines, Battery on EV vehicle, the company has been appointed as an official distributor and after-sales service in Thailand. We are also experts in Ground power units 400 Hz, Precondition Air unit (PCA), Visual Docking Guidance (VDGS) and AMS (Airport Management Systems) for airports and aircraft hangars. by a team of expert engineers ready to give advice and after sales service efficiently and quickly.

VISION

บริษัท โอดีเอส จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติติงาน ระบบโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงทัศนคติในการทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้ กับองค์กรอย่างเป็นระบบ และให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดหลักของธุรกิจ ข้อเสนอของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการขององค์กรและคำนึงไปจนถึงความสำคัญของ พันธมิตรทางการค้า และ การให้บริการ เป็นความรับผิดชอบของเราในการปรับปรุงทุกด้านของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมใหม่, สิ่งแวดล้อม, สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าทุกวัน

Organization Developing and Sustainability to make positive changes continuously. Airfield Lighting Systems and the organization structure system to work attitudes in order to drive the organization forward, keep pace with change, and strengthen the organization systematically and concretely, and to achieve sustainability which is the core concept of the business related to how we define it. The way we choose Supplier, Partner and Services, it is our responsibility to continually improve all aspects of our business. In consideration of Innovative, environment, society and economy to help build a better world.

SCOPE OF BUSINESS

ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer)

ตัวแทนสินค้าทางด้านวิศวกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Representative for Engineering Products)​

จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามบิน (Airport Equipment Supply)

จำหน่ายและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Distribution and Installation of Automatic Fire Extinguisher)​

บริการหลังการขายและบำรุงรักษา (After Sales Service and Maintenance)

PRODUCTS

ผู้ผลิตระบบไฟสนามบิน และ ป้ายเครื่องหมาย

(Airport Lighting Systems and LED Guidance Sign)

ผู้ผลิตและผู้นำด้านไฟ Solar สำหรับเขตการบิน

(Industry Leaders In Solar Aviation Lighting)

ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับงานฟอร์มคอนกรีต,

การลดเสียงดังในอุตสาหกรรม, การลดเสียงดังที่สนามบินและโครงสร้างการป้องกันจากแรงไอพ่นเครื่องบิน

(Industrial noise reduction, Airport noise reduction, Jet-Blast protection structures)

เครื่องหมายปิดทางวิ่ง Runways และ Taxyways

(Runway Closure Marker)

ผู้ผลิตอุปกรณ์ภาคพื้นที่ใช้สำหรับอากาศยาน เช่น PCA Connector, 400 Hz Connector

(GSE, PCA Connector and 400 Hz Cable Supplier)

ผู้ผลิตเครื่องกวาด Runway

(Foreign Object Debris Removal (FOD) Manufacturer)

ผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกัน และนำทางผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน

(Passenger Guilding System Manufacturer)

ผู้ผลิตสายรัด ตรึง สำหรับขนสัมภาระบนเครื่องบิน (Cargo Net)

(Air Cargo Securing, Lifting and Cargo Optimization Manufacturer)

ผู้ผลิต รั้ว Sensor Electronics

(High Performance Outdoor Perimeter Security System Supplier)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติออกแบบสำหรับดับเพลิงในห้องเครื่องยนต์โดยเฉพาะ

(A Complete Range of Vehicle Fire Suppression Systems)

ผู้ผลิตระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดท่อตรวจจับความร้อน

(Erase Tube Fire Extinguishing Device)

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และป้องกันไฟลุกลามแบบ A stand-alone

Initial fire suppression and fire spreading prevention by the close installation to each fire ignition point

ผู้ผลิตอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า

(Material Handling Equipments)

เครื่องจ่ายไฟสำหรับสถานีสื่อสาร

พร้อมระบบตรวจสอบ Hybrid Battery ระยะไกล

(DC Genset With Integrated Hybrid Logic) (HBSM)

ระบบไฟลานจอด Helicopter, Obstruction lights และ Aircraft warning system สำหรับสายส่งแรงสูง (Helipad lights ,Obstruction lights and Aircraft Warning Systems for Transmission Line)

PORTFOLIO

Suvarnabhumi Airport

Airfield Lighting

A-VDGS

ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี,

ท่าอากาศยานอุดรธานี, ท่าอากาศยานพิษณุโลก

Upgrade และติดตั้งระบบไฟฟ้า 400 Hz ใหม่

สำหรับ Gate G5 VIP, Gate A4

รองรับ Aircraft code C สนามบินสุวรรณภูมิ

Mobile Generator Lighting

สำหรับการไฟฟ้านครหลวง

WE ARE

ONE

TEAM

Overhaul Mobile GPU & PCA

Preventive Maintenance

Generator 3000 kVA

Runway Closure Marker

ติดตั้ง-ปรับปรุง ทดสอบระบบ 400 Hz

และ PCA โรงซ่อมเครื่องบิน TG

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายไฟให้เครื่องบิน

ระบบดับเพลิง DAFO การท่าเรือ

ระบบดับเพลิง Nichibou

สำหรับตู้ไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม

NEWS

Inter Airport South East Asia

25 – 27 March 2025

Marina Bay Sands, Singapore

International GSE Expo

16 - 18 September 2025

LAS VEGAS, NV

Inter Airport Europe

7 - 9 October 2025

Munich, Germany

SECUTECH THAILAND

@Hall EH 103 BITEC

30 Oct - 1 Nov 2024

Bangkok, Thailand

Nongnooch Pattaya International Convention

& Exhibition Center (NICE)

4 - 6 September 2024

Chonburi, Thailand

APPLY FOR A JOB

บริษัท โอดีเอส จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทกับเรา

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. ออกแบบ เขียนแบบ งานไฟฟ้า โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 2. วางแผนงานโครงการ ประชุมเบิกงวดงาน

 3. ติดตาม จัดส่งรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 4. จัดทำราคา งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 5. ประสานงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

 6. ตรวจสอบ Shop Drawing จัดทำลิสต์รายการแบบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

 7. รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ขึ้นไป

 2. จบการศึกษา ปริญญาตรี ( คอบ, วศ.บ.,อส.บ.,สาขาวิศวกรรมการบิน / อุตสาหการ / เครื่องกล / ไฟฟ้ากำลัง, เทเลคอม, แมคคาโทรนิค) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีประสบการณ์งานไฟฟ้า เครื่องกล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 5. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 6. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสนามบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. สามารถเดินทางและประจำ Site งาน ต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

 1. งานไฟฟ้าดูแลงานซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสายไฟ Maintenance

 2. ซ่อมบำรุง/ติดตั้งสายไฟ ตู้ไฟ และระบบต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ,ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 5. ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

 6. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

 7. มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 8. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้

ตำแหน่ง วิศวกรขาย

รายละเอียดงาน

 1. ศึกษาผลิตภัณฑ์(Product) ทางด้านเทคนิค เพื่อนำเสนอลูกค้าได้

 2. ติดต่อเสนอขาย ติดตามงาน รวมทั้งปิดการขาย

 3. ให้คำแนะนำ ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์(Product) และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

 4. วางแผนการขาย และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ประสานงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามเป้าหมาย

 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 7. สามารถทำ Project Job Cost ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีขึ้นไป

 2. จบการศึกษา ปริญญาตรี ( คอบ, วศ.บ.,อส.บ.,สาขาวิศวกรรมการบิน / อุตสาหการ / เครื่องกล / ไฟฟ้ากำลัง, เทเลคอม, แมคคาโทรนิค) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่านเขียน ได้เป็นอย่างดี

 6. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

 7. มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการขาย มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร บุคลิกภาพดี สุภาพและเรียบร้อย

 8. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสนามบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสานงานฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน

 1. Support งานขาย / ช่วยติดตามงานขาย

 2. เตรียมงานและข้อมูล ให้กับฝ่ายขาย

 3. ทำงานเอกสารทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

 2. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป

 3. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 4. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล (คุณอรวรรณ) โทร. 063-759-5512

ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.

CONTACT US

บริษัท โอดีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/47 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ODS CO.,LTD (Head Office)

8/47, Soi 01 Kanchanaphisek 10/1, Ramintra,

Kannayao, Bangkok 10230

Tel: (+66) 02 130 7398-9

Mobile: (+66) 064-959-6692

Email: odsgse@odsgse.com